ozempic kopen

Ozempic

Kopen? Start consult

Description

Wat is Ozempic?

Ozempic is een injectiespuit voor mensen met diabetes type 2. De pancreas produceert bij diabetes type 2, in tegenstelling tot diabetes type 1, nog steeds insuline, maar onvoldoende, waardoor zij last hebben van een onstabiele suikerspiegel en de bijwerkingen daarvan. Door op regelmatige basis Ozempic te injecteren komt hun suikerniveau terug op normale hoogte en verdwijnen de vervelende symptomen.

Het actieve bestanddeel van Ozempic is semaglutide, een medicijn ontwikkeld door het Deense bedrijf Novo Nordisk. Deze stof is een analoog van het menselijk hormoon GLP-1 en behoort tot de klasse van GLP-1-receptoragonisten.

Ozempic wordt verkocht in de vorm van voorgevulde injectiepennen. Het wordt in de EU, de VS, Canada, Australië, Japan en vele andere landen aanbevolen als behandeling van diabetes type 2.

Deze ziekte is chronisch, maar door het gebruik van speciale medicijnen zoals Ozempic, als monotherapie of in combinatie met andere medicijnen of insuline, kunnen de symptomen grotendeels verholpen worden.

Kenmerken van diabetes type 2

Aspect Kenmerk
Verwerking van Glucose Verminderde gevoeligheid voor insuline, wat ertoe leidt dat glucose onvoldoende wordt verwerkt.
Bloedsuiker De bloedsuikerspiegel is hoger dan normaal en dat kan op termijn gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
Risicofactoren Overgewicht, inactiviteit, ongezond voedingspatroon, erfelijkheid.
Symptomen Vermoeidheid en vaak plassen, dorst, wazig zien, trage wondgenezing.
Diagnostische tests Nuchtere bloedglucose, HbA1c en orale glucose-tolerantietest.
Behandelingsstrategie Reguleren van bloedsuikerspiegel door veranderingen in levensstijl, stabiliserende medicatie, insuline.
Preventieve maatregelen Gezond gewicht, lichaamsbeweging, gezonde voeding, niet roken
Potentiële complicaties Hart- en vaatziekten, nierfalen, zenuwschade, blindheid.
Zelfzorg Regelmatige bloedsuikercontroles, samenwerking met zorgverleners voor effectief beheer.
Sociale ondersteuning Steun van familie, vrienden en steungroepen bij het omgaan met de ziekte.

Hoe werkt semaglutide?

Semaglutide bootst het lichaamseigen hormoon GLP-1 na. Dit hormoon komt vrij wanneer we eten en heeft een aantal belangrijke taken:

 • Aansporing van de alvleesklier om meer insuline aan te maken.

Insuline speelt een cruciale rol bij het verlagen van de bloedsuikerspiegel. Het transporteert de suiker uit het voedsel dat we eten naar onze cellen die het als brandstof gebruiken. Wanneer ons bloedsuiker te hoog is hebben we meer insuline nodig. Semaglutide spoort de alvleesklier aan om het benodigde werk te verrichten.

 • Vertraging van de maaglediging.

Voedsel blijft langer in de maag, wat langer vol en verzadigd doet voelen.

 • Vermindering van de hoeveelheid suiker die de lever produceert.

Wanneer de lever minder suiker aanmaakt, kunnen onze bloedsuikerspiegels gemakkelijker onder controle gehouden worden.

Door GLP-1 na te bootsen, kan semaglutide al deze taken vervullen en zo diabetes type 2 patiënten helpen om hun suikerspiegel in balans te houden. Een tweede, maar niet minder belangrijke, bijwerking daarvan is dat diabetes type 2-gerelateerd overgewicht tegengegaan wordt.

Ozempic voor gewichtsverlies

Klinisch onderzoek toont aan dat Ozempic, naast het verbeteren van de bloedsuikerspiegel, bij sommige patiënten kan leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies. Hierdoor is het medicijn online populair geworden voor gewichtsverlies, waarvoor het nochtans niet bedoeld is.

Een arts kan Ozempic enkel voor gewichtsverlies voorschrijven aan patiënten met diabetes type 2. Veel van hen hebben inderdaad overgewicht door hun ziekte, waardoor zij belang hebben bij een medicijn dat hen kan helpen om af te vallen. In dergelijke gevallen kan semaglutide worden gebruikt als aanvulling op andere diabetes type 2 medicijnen.

Hoe bewerkstelligt semaglutide gewichtsverlies?

Er zijn volgens onderzoek, dat nog niet volledig uitsluitsel vond, 3 mogelijke gebieden waarop semaglutide gewichtstoename zou kunnen tegenwerken:

 1. Het oefent invloed uit op het centrale zenuwstelsel, wat leidt tot verminderde eetlust en trek in vetrijk voedsel.
 2. Het vermindert de bloedglucose, die mogelijk zou kunnen worden omgezet in vetten.
 3. Het vertraagt de maaglediging, waardoor patiënten zich langer verzadigd voelen.

Deze effecten zouden er dus voor zorgen dat de patiënt geen gewicht meer bij krijgt en geleidelijk aan eerder opgedane vetreserves afbreekt door normale beweging. Maar wanneer men daarbovenop ook nog een caloriearm dieet volgt en een actieve levensstijl aanhoudt, kan er sprake zijn van snelle resultaten. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat men spoedig terugkeert naar een gezond gewicht.

Hoe koop je Ozempic en heb je een recept nodig?

Je kunt Ozempic bij elke apotheek kopen, mits het op voorraad is. Want door de populariteit van dit medicijn ontstaan er regelmatig bevoorradingsproblemen. Veel patiënten kopen daarom Victoza als vervanging. Victoza heeft liraglutide als actief bestanddeel. Deze stof is net als semaglutide een GLP-1 analoog en beide werken op ongeveer dezelfde wijze. Je hebt in ieder geval een doktersrecept nodig voor eender welk van deze twee producten, wat je kan krijgen na het ondergaan van speciale tests en een persoonlijk consult.

Een alternatieve manier om het medicijn te kopen is door het online te bestellen. Je vindt op het web gespecialiseerde farmaceutische platformen die het proces van het krijgen van een doktersconsult, het regelen van een recept en het kopen van het benodigde medicijn vereenvoudigen. Zij doen dit door alle stappen in het proces digitaal beschikbaar te maken.

Online kopen doe je als volgt

 1. Kies het medicijn dat je wil kopen.
 2. Vul de online vragenlijst in waarin je informatie verstrekt over je gezondheid (ziektegeschiedenis, testresultaten, algemene gezondheidsindicatoren, enz.).
 3. De partner-arts bestudeert jouw antwoorden en geeft zijn aanbevelingen.
 4. De arts schrijft een recept uit en stuurt het naar de apotheek die de bestelling voorbereidt.
 5. Je ontvangt, binnen 24 uur (behalve in het weekeinde) na het plaatsen van je bestelling, het pakketje op een voor jou geschikte locatie.

Aandachtspunten tijdens de online consultatie

 • Deel je medische geschiedenis, inclusief eventuele allergieën, nier- of leverproblemen, maag-darmproblemen en hart- en vaatziekten, met de dokter.
 • Informeer of medicijnen, voedingssupplementen en kruidenpreparaten die je momenteel gebruikt interacties kunnen veroorzaken.
 • Overleg wat je kan doen aan je probleem indien je zwanger bent, of van plan bent het te worden.
 • Bespreek je ongezonde gewoonten met je dokter, vooral als je veel drinkt.

De prijs van Ozempic

De prijs van injecties voor diabetes type 2 kan per land variëren. Om de huidige prijs te achterhalen kies je de versie van de website van het farmaceutische platform die overeenkomt met het land waar je verblijft. Hou er rekening mee dat de landkeuze niet enkel de prijs, maar ook de beschikbaarheid van Ozempic bepaalt.

Bij het beoordelen of het voor jou voordelig is om Ozempic online te kopen, moet je er rekening mee houden dat de prijs op de website de uiteindelijke prijs is. Het omvat alle diensten die je krijgt, van het consult met de arts tot de levering.

Toediening

Gedurende de eerste vier weken van de behandeling is de aanbevolen dosis 0,25 mg subcutaan, eenmaal per week te nemen. Deze periode dient als gewenningsfase om gastro-intestinale bijwerkingen te voorkomen of verzachten. Na deze initiële fase dient de dosis opgedreven te worden tot 0,5 mg, eenmaal per week. Als na deze tweede periode van vier weken de glykemische controle nog steeds ondermaats is, kan verdere verhoging tot 1,0 mg en vervolgens 2 mg eenmaal per week worden overwogen. Iedere verhoging moet 4 weken aangehouden worden alvorens opnieuw te verhogen.

Het is noodzakelijk om gedurende de gehele behandeling het bloedglucoseniveau, de nierfunctie en mogelijke bijwerkingen goed in de gaten te houden. Indien gastro-intestinale bijwerkingen ondraaglijk worden of er andere ernstige bijwerkingen optreden, kan een tijdelijke dosisverlaging of stopzetting van het medicijn nodig zijn.

Semaglutide wordt toegediend, met behulp van een voorgevulde injectiepen, in het onderhuidse weefsel (subcutaan) van de buik, dijbeen of bovenarm. Patiënten dienen de injectieplaats af te wisselen om het risico op lokale huidreacties en, onder andere, lipodystrofie (syndroom waarbij het lichaam niet in staat is gezond vetweefsel te vormen en te onderhouden) te minimaliseren. Het is essentieel om de injectie niet intramusculair of intravasculair toe te dienen!

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Ozempic is strict gecontraindiceerd bij intolerantie voor haar actieve bestanddeel. Het mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Behandeling met semaglutide moet worden gestopt bij de eerste tekenen van acute pancreatitis. Extra voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie.

De volledige lijst met voorzorgsmaatregelen is te vinden in de bijsluiter van het medicijn.

Interactie met andere geneesmiddelen

Ozempic kan, vanwege haar effect op de maaglediging, invloed hebben op de absorptiesnelheid van oraal toegediende geneesmiddelen. In geval de patiënt geneesmiddelen met een nauwe therapeutische index of die snelle absorptie vereisen gebruikt, zoals orale anticonceptiva, antibiotica of anticoagulantia, is het van groot belang om gebruik en effecten nauwlettend te monitoren. Indien nodig moet de dosering aangepast worden om de therapeutische effectiviteit van de medicijnen te behouden en bijwerkingen te minimaliseren.

Hou rekening met extra bijwerkingen bij het combineren van Ozempic met andere geneesmiddelen die een impact op de glucosehomeostase hebben. Bijvoorbeeld dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-remmers, natrium-glucose-cotransporter-2 (SGLT2)-remmers of amyline-analogen. Pas zo nodig de dosissen van de genomen medicamenten aan.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn gastro-intestinale reacties: misselijkheid, diarree, obstipatie, winderigheid en buikpijn. Deze zijn meestal van voorbijgaande aard.

Patiënten die op de onderhoudsdosis zitten, ervaren dergelijke lichaamsreacties meestal niet langer.

Hardnekkig aanhoudende en pijnlijke bijwerkingen kunnen wijzen op individuele constitutionele intolerantie voor semaglutide.

Andere mogelijke bijwerkingen

 • duizeligheid;
 • vermoeidheid;
 • huidreacties op de injectieplaats;
 • hypoglycemia;
 • acute pancreatitis.

Kijk voor de overige, meer zeldzame, en ernstigere bijwerkingen de bijsluiter van het medicijn na.

Vaak gestelde vragen

Hoelang duurt het vooraleer Ozempic begint te werken?

Algemeen wordt binnen de 1 – 3 dagen de maximale concentratie semaglutide in het bloedplasma bereikt. Vanaf dit moment is Ozempic werkzaam. Maar afhankelijk van je persoonlijke constitutie kan het enkele weken duren vooraleer je resultaat ziet in je symptomen.

Hoe Ozempic optimaal bewaren?

Ongeopende Ozempic-pennen dienen in de koelkast bewaard te worden en dit bij temperaturen tussen 2 en 8 graden Celsius. Als de pen in gebruik is, bewaar hem dan op kamertemperatuur, niet hoger dan 30 graden Celsius en niet langer dan 6 weken. Deze tijd zou voldoende moeten zijn om de gehele inhoud van de injectiepen op te gebruiken. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht, extreme hitte of bevriezing.

Welke diabetesmedicatie mag ik samen met Ozempic innemen?

Ozempic kan samen met diabetesbehandelingen zoals metformine, sulfonylureumderivaten en insuline worden gebruikt. Indien je reeds andere geneesmiddelen gebruikt moet je mogelijk wel de dosering ervan aanpassen. Overleg steeds met je arts om de beste combinatie voor je specifieke situatie te bepalen

Is er een generiek alternatief voor Ozempic beschikbaar?

Momenteel is er geen generieke variant van Ozempic (semaglutide) beschikbaar op de markt. Dit kan echter veranderen wanneer haar patenten verlopen en andere farmaceutische bedrijven generieke versies mogen ontwikkelen. De geschatte vervaldatum van het patent is 2031.

Moet ik mijn dieet tijdens de behandeling met Ozempic aanpassen?

Er zijn geen specifieke dieetbeperkingen bepaalt voor dit geneesmiddel. Desondanks is het raadzaam om een evenwichtig en gezond voedingspatroon te volgen dat een minimale impact heeft op de bloedsuikerspiegel. Als je echter sterk wil afvallen tijdens het gebruik van semaglutide zal een speciaal dieet erg helpen. De fabrikant geeft hierover echter geen aanbevelingen omdat het medicament er niet specifiek voor bedoeld is. Je kan hiervoor wel een diëtist raadplegen.

Is Ozempic geschikt voor mensen met diabetes type 1?

Nee, Ozempic is niet bedoeld voor de behandeling van diabetes type 1. Bij type 2 diabetes produceert het lichaam nog steeds insuline. Het lichaam van patiënten met type 1 diabetes, echter, heeft dit vermogen niet langer. Aangezien semaglutide insulineaanmaak stimuleert in geval er nog insuline producerende cellen zijn en geen insuline uit het niets tevoorschijn kan toveren, is het gebruik ervan door dergelijke patiënten zinloos en kan het meer kwaad dan goed doen.

Kan ik zodra mijn bloedsuikerspiegel verbetert stoppen met Ozempic?

Het is cruciaal dat je voordat je stopt met je behandeling eerst je arts raadpleegt. Want zelfs als je bloedsuikerspiegel verbetert kan het nodig zijn dat je, om die op lange termijn stabiel te houden, de behandeling dient aan te houden.

Hoe lang moet ik Ozempic blijven gebruiken?

De volledige behandelingsduur met Ozempic varieert per individuele constitutie. Jouw arts zal je bloedsuikerspiegel regelmatig controleren en de duur van je behandeling aanpassen aan jouw specifieke noden. Deze duur kan 30, 40, 56 weken of zelfs langer blijken.

Hoe dien ik gebruikte Ozempic-pennen op een veilige manier weg te werpen?

Gooi gebruikte pennen weg volgens de richtlijnen van je gemeente inzake medisch afval. Plaats de pen in een speciale naaldencontainer of een stevige, afsluitbare plastic bak zodat niemand zich er per ongeluk aan kan prikken.

Wat moet ik doen als ik een dosis Ozempic vergeet in te nemen?

Indien je een dosis vergeten bent, kan je deze nog tot 5 dagen na de gemiste inname innemen. Als het echter langer dan vijf dagen geleden is, ben je al te dicht bij je volgende dosis. Dan moet je de gemiste dosis overslaan en gewoon de volgende dosis op het voorziene tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis te compenseren (dit kan leiden tot een overdosis)! Contacteer je arts als je vragen hebt over het overslaan van dosissen.

Kan ik de dosis verhogen om de behandeling effectiever te maken?

Je arts heeft de mogelijkheid om een onderhoudsdosis te kiezen tussen 1 mg en 2 mg semaglutide. Als zelfs 2 mg niet leidt tot de gewenste verlaging van je bloedsuikerspiegel, moet je een ander geneesmiddel overwegen. Het verhogen van de dosis boven de toegestane waarde kan leiden tot hypoglykemie (een te laag bloedsuiker) en andere ernstige bijwerkingen. Als je Ozempic hebt gekocht om af te vallen en je de dosis daartoe zou willen verhogen tot boven de 2 mg kan je beter Wegovy kopen dan Ozempic. Wegovy bevat eveneens semaglutide maar is speciaal ontwikkeld om af te vallen.

Kun je Ozempic kopen in andere landen zoals Duitsland?

In de regel is het verboden om medicijnen zoals Ozempic te importeren uit andere landen (of de mogelijkheden zijn beperkt). Je kunt het medicijn bijvoorbeeld niet bestellen bij een Turkse of Spaanse apotheek. Het is ook onredelijk om het uit Duitsland of Frankrijk te kopen. Kies liever voor een lokale leverancier (Nederlands of Belgisch).