Privacy verklaring

Onze website heeft als doelstelling je te informeren over het gebruik van geneesmiddelen, supplementen en kruiden, gebaseerd op de op dat ogenblik voorhanden zijnde wetenschappelijke kennis. Wij bieden geen medisch advies specifiek voor je gezondheidsbeeld omdat wij jouw medische conditie en voorgeschiedenis niet kennen en hoe dan ook niet bevoegd zijn om diagnoses te stellen over jouw gezondheidssituatie omdat wij geen dokters zijn.

Wij danken je voor het vertrouwen dat je in onze site stelt en willen jouw vertrouwen belonen door een goed privacybeleid te onderhouden.

Tijdens je bezoek aan onze site laat je persoonlijke gegevens achter die nodig zijn voor de goede werking van de website en die ons inzicht geven in jouw wensen en voorkeuren. Deze privacyverklaring wil verduidelijken hoe wij omgaan met jouw data.

Wij verwijzen op onze site eveneens door naar online apothekers waarvan wij denken dat zij een degelijke dienstverlening hebben en onze bezoekers goed kunnen verder helpen. Daarnaast kan het ook zijn dat we doorlinken naar andere, gelijkaardige, informatieve sites. In beide gevallen gelden onze privacyvoorwaarden enkel voor onze website en zijn wij niet verantwoordelijk over hoe andere websites omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Waarom deze pagina?

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten deel je noodzakelijkerwijs privégegevens met ons. De overheid vindt het noodzakelijk om het gebruik van gegevens van klanten door bedrijven en andere organisaties te reguleren, en wij delen deze bekommernis met hen.

Data die we van je verzamelen

Wij verzamelen je data via je browser. Wanneer jij naar onze site surft worden er cookies geplaatst in je browser die informatie doorsturen naar onze site.

We plaatsen cookies met de volgende functies:

Analyse

Analytische cookies zetten we in om surfgedrag te onderzoeken: hoeveel mensen onze site bezoeken, welke operating system en browser zij gebruiken, vanuit welk land zij verbinding maken, om hoe laat ze dat doen, op welke links ze klikken (waardoor we weten wat hen interesseert), etc. Kortom: gegevens die ons iets zeggen over welke soort klanten wat willen zonder dat we de exacte identiteit van die klanten kennen (ook wanneer klanten zich registreren koppelen we de surfgedrag analyses niet rechtstreeks aan hun identiteit).

Functiionaliteit

Functionele cookies helpen bij het registreren, inloggen, ter beveiliging tegen hacking en andere digitale aanvallen, de taalkeuze en andere functies die de werking van onze website mogelijk maken en bevorderen.

Analyse voorbij onze site

Cookies die gegevens over surfgedrag naar derden verzamelen gebruiken we enkel mits uw expliciete toestemming. Wanneer we zulke informatie willen verzamelen vragen we eerst uw goedkeuring via een pop-up vraag,

Hoe we je data verzamelen

Wanneer je voor het eerst verbinding maakt met onze site wordt er een pakketje data aangemaakt dat gelinkt wordt aan je ip adres. Dat pakketje wordt aangevuld met nieuwe data iedere keer je actie onderneemt op de site:  je accountdata wanneer je je account opent, de inhoud van je shoppingcart wanneer je bv zaken toevoegt of verwijdert, welke paginas van de site je bezooekt, etc….

Een kopietje van dit pakketje wordt automatisch opgeslagen in je browser. Dit pakketje wordt uniek aan je ip adres gekoppeld.

Telkens wanneer je opnieuw surft naar onze site  wordt de cookie herkend en opgehaald, zodat je gebruik verder kan gaan vanaf het punt waar je de vorige keer geëindigd was.

Hoe gebruiken we je data

We gebruiken je data voor het verbeteren van de functionaliteit en security van onze website en voor marketingdoeleinden. We delen marketing gegevens enkel met derden indien we je expliciete toestemming daarvoor krijgen.

Door het bestuderen van het surfgedrag van bezoekers krijgen we een beter inzicht in datgene waarnaar zij op zoek zijn. Door de vraag te kennen die bij klanten leeft kunnen we ons aanbod aan artikelen beter afstemmen op de reële vraag.

Hoe en hoe lang houden we je data bij

We slaan je data op op onze beveiligde servers zolang wij deze nodig hebben voor de functionaliteit van je account, onze website, en eventuele marketinganalyses. Eens je data niet meer in gebruik is voor deze doeleinden zijn wij verplicht haar te verwijderen.

Je kan ons steeds per email een kopie vragen van de data die wij van je in bezit hebben. Dan sturen wij je eveneens per email een digitaal archief op dat al je gegevens bevat. Dit is een verplichting die ons wordt opgelegd door de GDPR wetgeving van de EU.

Bovendien kan je, vanaf het moment dat je jezelf uitschrijft, ons per email vragen om ‘vergeten’ te worden en dan zijn wij wettelijk verplicht jouw informatie volledig van onze servers te verwijderen.

Bescherming persoonlijke info

Wij behandelen je data met zorg: onze servers zijn terdege beveiligd en afgeschermd van onbevoegden. We Delen je data ook niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Links op onze site

Het is mogelijk dat er links op onze site staan die je doorverwijzen naar de websites van anderen. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor de wijze waarop zij met jouw persoonlijk data omgaan. Lees daarom hun privacy verklaring eveneens goed door. Wanneer je een bepaalde website gebruikt ga je een relatie aan met de beheerders van die bewuste website en dan gelden de privacyvoorwaarden die zij opstellen. Dat kan voor iedere site anders zijn. Wees je er daarom steeds bewust van op welke website je je bevindt.

Onze privacy voorwaarden gelden enkel voor onze website.

Wijzigingen in Privacy Policy

Wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze privacyvoorwaarden laten we dat weten op onze website en eventueel per email indien je geregistreerd bent bij ons,

Hoe ons contacteren

Je kan ons steeds bereiken via email: mejorsuplemento@gmail.com

Hoe de bevoegde autoriteiten contacteren

Je kan de autoriteiten bevoegd voor het informeren en begeleiden van burgers inzake de Nederlandse privacywetgeving schrijven of emailen:

Nationale ombudsman Nederland

T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

avg@nationaleombudsman.nl